Vkontakte     Facebook     Twitter

HAQQIMIZDA

HAQQIMIZDA
Dostluq evi 13111901 2

Dostluq evi 13111903
Az-kaz «Azərbaycan» Regional İctimai Təşkilatı Tatarstan Respublikası Azərbaycan milli-mədəni muxtariyyatının («Azərbaycan» RİT TR AMMM-nın) rəsmi saytıdır. Az-kaz ilk dəfə 2009-cu ildə hazırlanıb və internetdə Azərbaycan diasporunu, xüsusilə də Rusiya Federasiyasının Tatarıstan Respublikasında yaşayan azərbaycanlıları, həmçinin  «Azərbaycan» RİT TR AMMM-nı təbliğ etməklə fəaliyyətini davam etdirib. Sayt bir ildən sonra, yəni 2010-cu ildə maddi və texniki çatışmazlıqlar üzündən fəaliyyətini dayandırmalı olur. Nəhayət, 3 illik fasilədən sonra Az-kaz baxmayaraq ki, maddi və texniki çatışmazlıqlarda hələ də həllini tapmasa da, Tatarıstanın paytaxtı Kazan şəhərində Azərbaycan dilində nəşr edilən «ODLAR YURDU» qəzetinin dəstəyi ilə yenidən bərpa olunub fəaliyyətə başladı.
Az-kaz saytının əsas məqsədi Azərbaycanın, onun tarixinin, mədəniyyətinin və coğrafi mövqeyinin, dünya şöhrətli azərbaycanlıların, eləcə də Tatarıstan Respublikasında Azərbaycan milli-mədəni muxtariyyatların fəaliyyətlərinin işıqlandırılması, davamlı şəkildə təbliğidir.

НЕМНОГО  О  НАС

Azərbaycan gəncləri Kazan 131119001

Az-kaz является официальным сайтом Регионально Общественной Организации Азербайджанской национально-культурной автономии Республики Татарстан «Азербайджан» (РОО АНКА РТ «Азербайджан»).
Впервые Az-kaz был подготовлен 2009 году, который начал пропагандировать жизнедеятельность азербайджанской диаспору, в лице РОО АНКА РТ «Азербайджан», в частности жизнь азербайджанцев проживающих в Республики Татарстан РФ. В связи некаторами материально-техническими затруднениями сайт через год, т.е. 2010 году вынужден был приостановить свою работу. Однако по прошествую 3 лет, несмотря на существующие (все еще продолжающейся) материально-технические и финансовые трудности сайт Az-kaz с помощью газеты «ODLAR YURDU» выходящий на азербайджанском и русском языках в столице Татарстана г. Казани возобновляет свою работу (деятельность).
Основной целью сайта Az-kaz остается пропаганда и освещение всех сторон жизнедеятельности Азербайджана, его истории, культуры, особенностей геополитического (географического) расположения, а также о выдающихся лицах (личностях) Азербайджана и национально - культурной автономии Азербайджан Республики Татарстан.

ПечатьE-mail